• Επιλογή γλώσσας: ΕΛ  -  EN


ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΜΟΝΟ ΡΟΤΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Χορτοσυλλεκτικά μονού ρότορα 9032 / 9035 / 9439 / 9442Τ / 9443 / 9447T με πλάτος εργασίας 3,20 - 3,50 - 3,90 - 4,20 - 4,30 - 4,70 μ.