• Επιλογή γλώσσας: ΕΛ  -  EN


ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΡΟΤΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Συρόμενοι χορτοσυλλέκτες με τέσσεριςρότορες και πλάτος εργασίας από 10 έως 12,5 μ