• Επιλογή γλώσσας: ΕΛ  -  EN


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑΣ DL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Πνευματική σπαρτική μηχανή Accord DL με πλάτος εργασίας 3, 4 και 4,5μ με υνάκια ή δίσκους και δυνατότητα σποράς από 2-380kg ανά εκτάριο (200gr - 38kg/στρ). Σπορά σιτηρών, τριφυλλιού, ελαιοκράμβης.