• Επιλογή γλώσσας: ΕΛ  -  EN


ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ TERRA HELIOS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Σειρά αναρτώμενων ψεκαστικών  HELIOS με χωρητικότητα από 500 έως 1800 λίτρα και βέργα ψεκασμού 12-15-16-18m. Κατάλληλο για ανοικτές καλλιέργειες και διατίθεται σε εκδόσεις με μηχανική και υδραυλική μπάρα ψεκασμού.

Βασικός εξοπλισμός

 • Γαλβανισμένο πλαίσιο

 • Μηχανικό ή ηλεκτρικό χειστήριο

 • Μηχανικό ή Υδραυλικό χειστήριο με ηλεκτροβαλβίδες

 • Προμίξερ 40lt

 • Υδραυλική ανύψωση

 • Φίλτρα γραμμής

 • Ισομετρικό μανόμετρο

 • Αντανακλαστική σήμανση πορείας

 • Μονά ή τριπλά μπεκ

 • Καρδανικός άξονας κίνησης

 • Πιστοποιητικό επιθεώρησης (Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΕΙΚΟΝΕΣ